Phone +48 721 639 074 Paper plane kontakt@restartkariery.pl
Co nas czeka na rynku pracy w Q3 2020

Co nas czeka na rynku pracy w Q3 2020

W II kwartale 2020 rynek pracy "wstrzymał oddech". W III zrobi głęboki "wydech" i nie będzie to oznaka ulgi.

 

Jak przewidują zatrudniać polscy pracodawcy?

 

📍 Wg 72% przewiduje, że zatrudnienie nie zmieni się, 11% twierdzi że spadnie, 11% nie wie tylko wg 6% wzrośnie.

📍 W III kw. najłatwiej będzie o pracę w finansach i usługach dla biznesu. To tam najwięcej, bo 9 proc. firm planuje teraz rekrutację nowych pracowników.

📍 W ujęciu ogólnym prognoza netto zatrudnienia dla PL (po korekcie sezonowej) w Q3 2020 r. wynosi -6% (najniższy wynik od 12 lat).

„Zaliczamy” spadek o 7 pkt.% do Q1, 14 pkt.% do Q1 i 16 pkt % r/r.

 

🔎 Prognoza sektorowo:

 

 • Finanse/usługi dla biznesu: -1%
 • Inne usługi (sektor publiczny, transport/logistyka/komunikacja)-1%
 • Restauracje/hotele -29%
 • Produkcja przemysłowa -6%

 

Wyhamowanie nie ominie niestety również branży budowlanej, która zwykle reaguje z opóźnieniem.

 

 • Budownictwo
 • Inne obszary produkcji (kopalnie, energetyka, gazownictwo, wodociągi, rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo)
 • Handel detaliczny i hurtowy

prognozują spadki w zatrudnieniu na poziomie -5%

 

🔎 Prognoza wg kryterium wielkości przedsiębiorstw:

 

 • Mikro (do 10P) +1%
 • Małe (10-49P) -7%
 • Średnie (50-249P) -12%
 • Duże (pow.250P) -6%

 

Jedynie w przypadku mikro przedsiębiorstw wskaźnik jest stabilny, w pozostałych odnotowuje duże spadki.

 

🔎 Prognoza wg regionów w PL:

 

Geograficznie prognoza spadków (-8% do -11%) w Polsce dotyczy regionów: Centralnego, Płd, Płn – Zach, Płn. Wzrosty (5-6%) regiony Płd-Zach i Wsch.

 

„Pandemiczne” życie wymaga przyjrzenia się jakie nastawienie mają pracodawcy z poszczególnych krajów.

 

🔎 Prognoza w ujęciu globalnym:

 

Wśród krajów, które przewidują wzrosty zatrudnienia (+1% Niemcy do +11% dla Japonii) znajdują się Chorwacja, USA, Tajwan, Chiny, Indie.

 

Na 43 kraje badane przez Manpower Group, 35 odnotowuje spadki ( rozpiętość od -1% do -28%).

 

Polska znajduje się na 6 miejscu deklarując spadek „tylko” 6%. W tej perspektywie nie jest jeszcze tak źle.

 

*Informacje o badaniu: Badanie objęło 43 kraje. Data realizacji między 17 – 30.04 br.

W badaniu dotyczącym trzeciego kwartału 2020 r. wszystkim pracodawcom uczestniczącym w badaniu zadano pytanie: Jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, do końca września 2020 r., w porównaniu do obecnego kwartału?”.

Badanie było przeprowadzone w wyjątkowych okolicznościach i jego wyniki prawdopodobnie odzwierciedlają wpływa globalnego zagrożenia zdrowotnego i zamrożenie wielu gospodarek.

Źródło: manpowergroup.pl, Barometr perspektyw zatrudnienia Q3 2020