Phone +48 721 639 074 Paper plane kontakt@restartkariery.pl
Kariera (nie) uwiera #3: Praca, która się opłaca

Kariera (nie) uwiera #3: Praca, która się opłaca

Jeśli spędzamy w pracy średnio 8 - 10 h dziennie, dobrze byłoby aby ten czas był opłacalny i finansowo, i osobiście. 1. Zmiana zawodowa, restart kariery to czas:- weryfikacji tego co za nami


- wyborów i decyzji związanych z kolejnymi krokami zawodowymi2. Proces rekrutacji to czas sprawdzania dopasowaniaKandydata -> Pracodawcyi UWAGA WAŻNEPracodawcy -> Kandydata3. Pracodawca sprawdza dopasowanie Kandydata do:- Organizacji


- Stanowiska


- Zespołu


- Szefa4. Kandydat sprawdza dopasowanie Pracodawcy, dzięki wcześniej określonym KRYTERIOM i potwierdzana ile praca, o którą się stara jestOPŁACALNA FINANSOWO I NIEFINANSOWO


i


UKIERUNKOWUJE SWOJE DALSZE DZIAŁANIA5. Pytania składające się na KRYTERIA OPŁACALNOŚCI- Z jakimi ludźmi chcę pracować?


- W jakim otoczeniu? W jakich warunkach pracy?


- Na jakim stanowisku? Z jakim poziomem odpowiedzialności?- Jaką wiedzę specjalistyczną i z jakich dziedzin chcę wykorzystywać?


- Jakie kompetencje specjalistyczne, menadżerskie i osobiste chcę rozwijać?


- Na co i na kogo chcę mieć wpływ?- Jaki poziom wynagrodzenia będzie dla mnie optymalny?


- Gdzie? (geograficznie)- Jakie wartości chcę realizować w tej pracy? Co jest dla mnie ważne?


- Jakie cele osobiste chcę realizować?