Phone +48 721 639 074 Paper plane kontakt@restartkariery.pl

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 07.01.2020 r. 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.restartkariery.pl Administratorem strony jest Patrycja Załuska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „reStart kariery Patrycja Załuska, ul. Sarmacka 18/90, 02-972 Warszawa, NIP: 691-211-53-51”. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres: patrycja@restartkariery.p

 

§ 1 

Definicje 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 1. Administrator – „reStart kariery Patrycja Załuska, ul. Sarmacka 18/90, 02-972 Warszawa, NIP: 691-211- 53-51”. 2. Strona – strona internetowa, która dostępna jest pod adresem www.restartkariery.pl, 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony i nawiązuje kontakt drogą elektroniczną z Administratorem. 


§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnego na Stronie, takich jak: 

• formularz zapisu na newsletter 

• formularz pobrania raportu

• formularz zakupu pakietu

• formularz zapisu na warsztaty 

• formularz kontaktowy

2. Użytkownik może podjąć kontakt z Administratorem za pomocą: 

• samodzielnie zainicjowanego kontaktu mailowego.

 • samodzielnie zainicjowanego kontaktu poprzez serwis Facebook, Instagram, LinkedIn. 

• pozostawienia komentarza na blogu. 
3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter lub formularza pobrania raportu przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi bezpłatnych materiałów oraz newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu i wyrażenia dodatkowej zgody na otrzymywanie newslettera
5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu zmierzającego do złożenia oferty, podjęcia współpracy przy realizacji poszczególnych pakietów oraz pozostałych usług będących częścią oferty, bądź realizacji szkoleń, wystąpienia na konferencji. Dane przekazywane przez Użytkownika w ten sposób uwzględniają: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon – plus treść wiadomości, która może uwzględniać numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu i wypełnienia formularza.
6. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zakupu danej usługi są przetwarzane w celu zakupu danej usługi, zapisu na wydarzenie, nawiązaniu kontaktu z Użytkownikiem i służą także do wystawienia i przesłania Użytkownikowi rachunku za zakup danej usługi. Dane przekazywane przez Użytkownika w ten sposób uwzględniają: imię, nazwisko, adres e-mail i telefon, a także dane niezbędne do wystawienia rachunku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu i i wypełnienia formularza. 
7. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Treść wiadomości mailowej może uwzględniać także stanowisko na jakim pracuje Użytkownik, miejsce pracy, czy telefon. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu.
8. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem serwisu Facebook, Instagram, LinkedIn może przekazać Administratorowi swoje dane kontaktowe, takie jak e-mail i telefon z prośbą o nawiązanie kontaktu zwrotnego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu.
9. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem na usługi coachingowe, doradcze, szkoleniowe, warsztatowe czy inne, Administrator wystawia Użytkownikowi rachunek, to w tym celu przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wystawienia rachunku. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika, w tym przypadku, jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia rachunku. Ponadto, wszystkie wystawione rachunki uwzględniane są w dokumentacji księgowej Administratora, w związku z czym dane Użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa
10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
11. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. 

12. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. 

13. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
14. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 

• prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 
15. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i bezpieczeństwem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje możliwość kontaktu, zgłoszenia swoich wątpliwości i próśb poprzez wysyłanie wiadomość na adres: patrycja@restartkariery.pl . Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych, od dnia otrzymania wiadomości od Użytkownika.
16. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, VAT Reg. No. IE9692928F w celu prowadzenia kontaktu, korespondencji z Użytkownikami. 

• FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków NIP 6751496393, co służy przesyłaniu newslettera. 

• BrainSHARE IT sp.z o.o., ul. Conrada 51, 31-357 Kraków, NIP: 513 023 18 12 – w celu wystawiania rachunków za realizację usług doradczych, coachingowych, warsztatów i pozostałych wymienionych w ofercie. 

• Imset.it z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1 – czego celem jest zapewnienie serwisu i ochrony strony internetowej, bloga i newslettera.

• Imset.it adres: Wały Piastowskie 1 lok. 1310A, 80-855 Gdańsk, .; NIP: 5833323250, REGON: 38138771300000, czego celem jest zapewnienie serwisu i ochrony 

 

§ 3
Pliki cookies


1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach statystycznych (Google Analitics) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. 

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 

 

§ 5
Logi serwera


1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. 

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Slash

Formularz kontaktowy

Porozmawiajmy i sprawdźmy,
w jaki sposób mogę Ci pomóc