Phone +48 721 639 074 Paper plane kontakt@restartkariery.pl
Przedsiębiorczość to kompetencja teraźniejszości i przyszłości.

Przedsiębiorczość to kompetencja teraźniejszości i przyszłości.

 • Dzisiaj szukamy rozwiązań na podniesienie gospodarki na wszystkich możliwych poziomach od globalnego, przez krajowe po indywidualne.
 • Rozwój społeczno – gospodarczy zależy od przedsiębiorczości
 • Przedsiębiorczość zależy od człowieka
 • Przedsiębiorczość „nie należy” tylko do przedsiębiorców
 • Przedsiębiorczość wykazuje ścisły związek z wieloma kompetencjami istotnymi z punktu widzenia pracodawców i dlatego warto, aby była ona odzwierciedlona, jako kompetencja, przez kandydatów chociażby w CV
 • Informatyzacja, AI, wydłużenie życia, social media spowodowały, że przedsiębiorczość „na etacie” stała się kluczowa, a biorąc pod uwagę aktualną sytuację przedsiębiorczości potrzebujemy dzisiaj wszyscy
 • Przedsiębiorczość to kompetencja teraźniejszości i przyszłości. Jest nam szalenie potrzebna aktualnie i w kolejnych latach.

 

Do marca środowisko VUCA dla wielu było terminem abstrakcyjnym, dalekim, przypisanym ekspertom HR. Dzisiaj jest tym, co silnie wpływa i determinuje codzienne decyzje praktycznie każdego z nas.

 

Sytuacja na rynku wpływa na to czego szukają u kandydatów pracodawcy podczas rekrutacji. A to czego szukają to: kwalifikacje i kompetencje związane ze specjalizacją, zarządzaniem innymi (przy stanowiskach kierowniczych, menadżerskich) oraz efektywnością osobistą i społeczną.

 

To czy potrafimy wykorzystywać (w kontekście realizacji wyników, zmienności otoczenia czy sytuacji problemowych) wiedzę i doświadczenie, które nieustannie nabywamy w ciągu naszego życia, nie tylko zawodowego, świadczy o naszej jakości na rynku pracy. I jako pracownicy, kandydaci jesteśmy również w tym kontekście oceniani.

 

Problem polega na tym, że jakości nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Tak samo kompetencji. O tyle o ile twardym potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji są dyplomy, certyfikaty, egzaminy itp. to czy odpowiednio i adekwatnie wykorzystujemy własne umiejętności jest subiektywnym odbiorem firmy, czy pracodawcy.

 

Stąd szukając pracy potrzebujemy najpierw zrozumieć jakiego rodzaju kompetencji poszukuje firma a następnie zderzyć te informacje z własnym doświadczeniem zawodowym, w którym znajdziemy (albo i nie) dowody na jej posiadanie i używanie.

 

Czym jest przedsiębiorczość?

 

Przedsiębiorczość z uwagi na utrudnioną kwantyfikację często jest mylona czy utożsamiana z prowadzeniem działalności gospodarczej i właściwie jest też tak mierzona (np. liczba nowopowstałych firm czy liczba MŚP na jednego mieszkańca).

 

Przedsiębiorczość to połączenie określonych cech i umiejętności menadżerskich w kontekście pracodawcy / firmy i rynku. Jeśli wykazujesz takie cechy jak:

 

inicjatywność, kreatywność, energię i zapał do pracy, wytrwałość w działaniu, ciekawość świata, pewność siebie i wiarę we własne siły, samodyscyplinę, skłonność do podejmowania wyważonego ryzyka i odwagę w braniu odpowiedzialności za siebie i innych masz już duże predyspozycje do tego aby uznać siebie za osobę przedsiębiorczą.

 

Wiemy, ze same cechy nie wystarczą, ważne jest to czy będziesz potrafił je „zaprzęgnąć” do podejmowanych działań i własnego rozwoju w obszarze zarządzania sobą i innymi, rozumienia klientów, branży i rynku na którym działasz sam lub firma, dla której pracujesz. Istotne w byciu przedsiębiorczym są również autoprezentacja, komunikacja interpersonalna oraz umiejętności organizacyjne.

 

Firmy owszem potrzebują ekspertów w wąskich czasem dziedzinach, natomiast potrzebują przede wszystkim osób, które „nauczą się” specjalizacji i nowych umiejętności. Dlatego twoje dzisiejsze nastawienie jest szalenie istotne. To czy podejmiesz wyzwanie jakie stawia rynek i zaczniesz działać czy zrezygnujesz.

 

Jak udowodnić przedsiębiorczość w CV?

 

Pierwszym dobrym krokiem jest przemyśleć doświadczenie i zweryfikować je pod kątem przedsiębiorczości.

 

Zadaj sobie pytania:

 

 • Jakiego rodzaju projekty prowadziłem lub uczestniczyłem?
 • Jaka był moja rola?
 • Co dzięki mojej pracy zostało zauważone, zmienione, zminimalizowane czy ulepszone? To mogą być z pozoru niewielkie zmiany ale gdy dobrze je przeanalizujesz może okazać się, że wpłynęły na dalsze efekty i ostateczny duży rezultat.

 

Jeśli czytając ogłoszenia spotykasz się ze sformułowaniami typu: szukamy osób lubiących myśleć poza schematami” czy „ jeśli masz biznesowy drive…” czy „out of the box”, „masz doświadczenie w ulepszeniu …” to oznacza, że firma jest nastawiona w dużej mierze na osoby przedsiębiorcze i możemy zakładać, że jako organizacja prezentuje taką kulturę.

 

Co potwierdza w CV posiadanie przedsiębiorczości, jako kompetencji?

 

Zawodowe sukcesy, ciekawe inicjatywy, otwartość na zmiany, aktywność pozazawodowa, działanie na rzecz innych, ulepszenie produktu, stworzenie koncepcji, współpraca z AIP, organizowanie wyjazdów dla znajomych etc. To mogą być różne dowody, ważne aby były spójne z twoim profilem zawodowym i tym kim jesteś, nie tylko jako pracownik ale też po prostu człowiek.

 

Poniżej znajdziecie dwa fragmenty profili zawodowych, które odzwierciedlają kompetencję jaką jest przedsiębiorczość.

 

Przykład 1

 

(…) Prowadziłam lokalne projekty w zakresie modeli obsługi klienta, które zostały wdrożone jako dobra praktyka w banku. Dzięki wdrażaniu standardów jakości obsługi buduję wyjątkowe doświadczenia klientów poparte wynikami zadań jakościowych (wyniki NPS na poziomie 120% realizacji zadań KPI). (…)

 

Przykład 2

 

(…) Inicjuję i realizuję zmiany, które wpływają na wzrost wartości firmy, wynik finansowy oraz satysfakcję klientów i pracowników (wzrost wskaźnika NPS o … %). Prowadzę projekty transformacji cyfrowej, optymalizacyjne i rozwojowe. Z sukcesem wdrożyłam 8 projektów z obszaru innowacji. (…)

 

Dzisiaj bardziej niż dotychczas potrzebujemy przedsiębiorczości i mentalności „nie mam danych, nie wiem ale znajdę sposób aby się dowiedzieć /nauczyć /sprawdzić”. Takie nastawienie jest pomocne zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym. Pozwala przezwyciężyć strach i działać.

 

Wielu z nas odczuwa złość, gniew, nawet jeśli rozumiemy trudne decyzje pracodawców związane z redukcjami, finalnie mamy poczucie, że we „własnej” sytuacji jesteśmy sami. To jest zupełnie normalne, potrzebne i adekwatne.

 

Ważne aby nie pozostać w takim nastawieniu zbyt długo i zacząć działać. A działanie oznacza również wcześniej wymienione przygotowanie się, przeanalizowanie własnej sytuacji od strony finansowej, prawnej, kompetencyjnej itd. Po to aby przygotować przynajmniej kilka „kryzysowych” scenariuszy np. na obniżoną pensję przy zachowanym stanowisku, na zamrożenie pensji, na utratę pracy od maja, na utratę pracy w ciągu 3 m-cy lub pół roku, przekwalifikowanie się…

 

Obecny stan musimy zacząć przekuwać w kolejne próby działań tym bardziej, że otoczenie z dnia na dzień wymusiło zarówno na pracodawcach jak i pracownikach dwie rzeczy

 

1. Konieczność zaakceptowania niepewności

2. Konieczność kreatywnego działania, inicjatywy, szukania rozwiązań, przygotowania kilku scenariuszy wychodzenia z kryzysu i jak najszybszego ich testowania na rynku.

 

Podsumowując:

 

 • Zweryfikuj swoją sytuację pod kątem finansowym, prawnym i kompetencyjnym
 • Zweryfikuj doświadczenie zawodowe
 • Przygotuj różne scenariusze wychodzenia z kryzysu
 • Zacznij szukać i działać, sprawdzaj, zmieniaj i znowu działaj